• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Spersonalizowane drzwi oraz okna drewniane w Lublinie

Regulacja prawna zmienia się niemal cały czas – współcześnie zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób to wygląda, a w jaki sposób sprawy oraz spory ustawodawcze wyglądały wcześniej? Niegdyś proces inaugurował się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to formalne wezwanie na kwestię do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Formy uprzywilejowane zezwalały na pozwy z pieczęcią czy też pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony pieczątką książęcą, który w XV stał się obowiązujący. W XIV wieku pozew oferował woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu i dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło publiczne ogłoszenie wyroku. Wyrok początkowo był jedynie ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał tracącego do trwałego milczenia lub też zakład w wskazanej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą funkcjonuje w dalszym ciągu.

1. Artykuł

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.